ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

Ubezpieczenia turystyczne

ekuz plEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to za mało

 • honorowana jest wyłącznie w placówkach państwowej służby zdrowia (w placówkach prywatnych obowiązuje całkowita odpłatność)
 • koszty ratownictwa i koszty transportu związane z uprawianiem sportów zimowych nie są objęte systemem świadczeń zdrowotnych
 • leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego
 • za transport medyczny do ambulatorium lub szpitala pacjent najczęściej płaci z własnych funduszy
 • transport chorego lub przewóz zwłok do Polski nie jest objęty systemem świadczeń zdrowotnych
 • obowiązuje system współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych na zasadach obowiązujących obywatela danego kraju

 

Jedziesz wylegiwać się na plaży, czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel Plus możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.
W Warta Travel Plus podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem - są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Będą to m.in.:

 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.
 • organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem
 • z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:

 • wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
 • wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka)
 • wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.