ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

NNW - ochrona Twojego dziecka

OFERTA UNIQA

to ochrona Twojego dziecka przez cały rok

 • Wejdź na stronę uniqa.pl/szkolne lub zeskanuj kod QR umieszczony poniżej i wprowadź kod swojego pośrednika.
 • Zaproponujemy Ci warianty ubezpieczenia.
 • Uzupełnij potrzebne dane i dokonaj płatności.
 • Na podany adres e-mail prześlemy dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.
Kod pośrednika: 527552
Biuro Ubezpieczeń PROGRES
ul. Słowackiego 5
08-500 Ryki

tel.: 81 865 15 42
Zakres ubezpieczenia Pakiet S Pakiet M Pakiet L Pakiet XL
Śmierć w wyniku NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca 25 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł
za każdy 1% uszkodzenia ciała 150 zł 300 zł 500 zł 700 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie NW (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie do sumy ubezpieczenia) 30 zł/dzień SU - 3 600 zł 40 zł/dzień SU - 5 400 zł 60 zł/dzień SU - 10 000 zł 130 zł/dzień SU - 18 000 zł
pobyt niebędący następstwem NW (jednorazowe świadczenie przy pobycie powyżej 5 dni) 500 zł 800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW (w tym odbudowa zębów stałych) 2 000 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 000 zł
nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW 2 000 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 000 zł
nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie
naprawy albo nabycia nowych okularów do 200 zł do 350 zł do 500 zł do 700 zł
Śmierć rodzica w następstwie NW 2 000 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 000 zł
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania 2 000 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie
Odmrożenie/oparzenie w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Ugryzienie przez psa w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Zatrucie gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Wstrząśnienie mózgu w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Rany w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Ukąszenie przez kleszcza w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie
Hejt w Internecie opcja (25 zł) opcja (25 zł) opcja (25 zł) opcja (25 zł)
OC w życiu prywatnym* (SG – 30 000 zł) opcja (16 zł) opcja (16 zł) opcja (16 zł) opcja (16 zł)
 
Składka (roczna) 48 zł 86 zł 140 zł 279 zł
* Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest oferowane w sytuacji, gdy dziecko ma powyżej 13 lat.

W ramach ubezpieczenia szkolnego w UNIQA masz możliwość:

 • wyboru jednego z 4 pakietów o różnych sumach ubezpieczenia
 • uzyskania wypłaty świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała Twojego dziecka, za jego pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, jeżeli są skutkiem nieszczęśliwego wypadku, jak również w razie śmierci w wyniku udaru mózgu czy zawału serca
 • skorzystania ze świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała Twojego dziecka w wyniku oparzeń oraz odmrożeń
 • uzyskania ochrony dzieci i młodzieży wyczynowo uprawiających sport (w każdym pakiecie)
 • skorzystania ze świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu niebędącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz zdiagnozowania poważnego zachorowania również w przypadku zakażenia koronawirusem (COVID-19) i ostrego przebiegu choroby wymagającego hospitalizacji; pamiętaj jednak, że nie wypłacimy świadczenia, jeśli choroba zostanie zdiagnozowana przed upływem 1 miesiąca od rozpoczęcia naszej ochrony (tzw. karencja)
 • zabezpieczenia swojego dziecka na wypadek ukąszenia przez kleszcza; w zakresie każdej umowy znajdują się następujące świadczenia:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł

Pomoc w przypadku hejtu w Internecie

Jeżeli Twoje dziecko zostanie w Internecie pomówione, znieważone lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jego życia prywatnego, będziesz miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej, mającej na celu ochronę Waszych interesów. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji oraz 2 wizyt stacjonarnych.

OC w życiu prywatnym

Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w życiu codziennym (np. wybicie szyby podczas gry w piłkę itp.), a także podczas odbywanych praktyk (przygotowujących do pracy w zawodzie, studenckich). Ubezpieczenie dostępne dla młodzieży od 13. roku życia.

Dlaczego warto?

 • Działa w szkole i poza nią. Ubezpieczenie obejmuje zarówno wypadki w szkole, jak i w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju i zagranicą.
 • Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu niebędący następstwem nieszczęśliwego wypadku. Wypłacimy jednorazowe świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu trwający nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni, nawet jeśli powód jest inny niż następstwo nieszczęśliwego wypadku.
 • Obejmuje zdiagnozowanie poważnego zachorowania. Jeśli w trakcie trwania naszej ochrony po raz pierwszy zdiagnozowano u Twojego dziecka poważne zachorowanie, wówczas wypłacimy świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Obowiązuje miesięczna karencja.
 • Wyczynowe uprawianie sportu w każdym wariancie ubezpieczenia. Wiemy, że dzieci kochają sport i chcemy zapewnić im ochronę niezależnie od wybranego pakietu ubezpieczenia.OFERTA GENERALI

z myślą o NNW

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka, ale nikt nam go nie zagwarantuje. Dlatego pomyśl o ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie działa przesz cały rok, w kraju, za granicą, w domu, w szkole i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach zapewniamy wsparcie?

 • Poważne zachorowanie – wypłacimy świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, m.in.: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.
 • Pobyt w szpitalu – wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu:
  • z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni),
  • z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni),
  • wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).
 • Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie m.in. za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.
 • Pogryzienie przez zwierzęta – wypłacimy świadczenie wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.

Oprócz wypłaty świadczenia zwracamy koszty:

 • wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
 • odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i uszkodziło stały ząb;
 • zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.
ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMY UBEZPIECZENIA
Oszczędny Optymalny Maksymalny Prestiż
Śmierć wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Uciążliwe leczenie – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pogryzienie przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Osierocenie wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Zwrot kosztów leków wskutek choroby - 200 zł 300 zł 500 zł
Pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) - - - 300 zł
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki wskutek NW - - - 3 000 zł
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Poważne zachorowanie 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia)
NW - nieszczęśliwy wypadek
ROCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) 38 zł 67 zł 101 zł 197 zł
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) 38 zł 68 zł 105 zł 207 zł
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia 40 zł 71 zł 109 zł 207 zł

NOWOŚĆ! UBEZPIECZENIE OC DLA OSÓB POWYŻEJ 13. ROKU ŻYCIA

Opcja dostępna dodatkowo do oferty NNW. Rekompensata dla osób trzecich za szkody wyrządzone przez osobę objętą ubezpieczeniem w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.
ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMY UBEZPIECZENIA
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Składka roczna za osobę 10 zł 15 zł 25 zł

Generali - z myślą o NNW

to ochrona Twojego dziecka przez cały rok

 

Zakres ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także przez kleszcza lub osę) 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Zwrot kosztów leków wskutek choroby -  200 zł  300 zł  500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby - - - 300 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW - - - 3 000 zł
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Nowość – Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych
200 zł 250 zł  300 zł  350 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł
Nowość - Druga opinia medyczna - - -
Nowość -Organizacja i pokrycie kosztów badań profilaktycznych
BRCA1 i BRCA2
- ✔  ✔   ✔
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia)
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) 39 zł 71 zł 107 zł 215 zł
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) 41 zł 76 zł 118 zł 244 zł
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia) 42 zł 77 zł 125 zł 250 zł
NW - nieszczęśliwy wypadek
SU - suma ubezpieczenia

Zalety

 • proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury+
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego po zawarciu umowy i oplaceniu składki
 • zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
 • możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
 • oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu dla osób powyżej 13. roku życia
 • możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
 • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia

Możliwość ubezpieczenia:

 • dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
  • wychowanków żłobków, przedszkoli
  • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
  • dzieci, które są członkami klubów sportowych
  • dzieci pracowników firm
 • studentów do 26 roku życia
 • doktorantów do 26 roku życia

Możliwość otrzymania odszkodania za

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę), jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 2 dni w szpitalu
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • śmierć rodziców wskutek wypadku
 • uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in.: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
 • zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in.: cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia
 • pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole,próba samobójcza, śmierć rodzica)