ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

Ubezpieczenia komunikacyjne

Swoboda podróżowania, piękne widoki, otwarte przestrzenie. To wszystko w zasięgu ręki. Powodzenie w pokonywaniu kolejnych kilometrów zależy od poziomu bezpieczeństwa, które zapewnisz nie tylko sobie. Pamiętaj, ze nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego na drodze. Wypadek może spowodować nawet najbardziej doświadczony kierowca. Zadbaj o swój komfort.

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych to:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczenie obowiązkowe – sumy gwarancyjne to 5.000.000 EURO w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.000.000 EURO w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia.

  Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęci są wszyscy posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom, które powstały w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

 • Ubezpieczenie Zielonej Karty

  jest to rozszerzenie ubezpieczenia OC poza granice Polski i Unii Europejskiej.

 • Ubezpieczenie Auto Casco

  ubezpieczenie AC, KR zapewnia finansową rekompensatę w przypadku kradzieży, uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia. Chroni samochód od mini casco, aż po ochronę od wszystkich ryzyk. Opłata jest tylko za to, czego potrzebujesz. MINI CASCO, STANDARD, SUPER MAXI, KOMFORT, VIP.

 • Ubezpieczenie Assistance

  w razie nieprzewidzianych okoliczności jak awaria, wypadek na drodze, kradzież pojazdu, możesz liczyć na szybką pomoc:

  • naprawa na miejscu awarii
  • dowóz paliwa
  • otworzenie pojazdu po zatrzaśnięciu kluczyków
  • holowanie pojazdu ubezpieczonego i poszkodowanego
  • organizacja parkingu
  • pojazd zastępczy
  • zakwaterowanie
 • Ubezpieczenie auto szyby

  w ramach ubezpieczenia organizowana jest usługa naprawy szyb (czołowej, bocznych, tylnej) lub ich wymiana. Pokrywany jest koszt zakupu i wymiany szyby dla danej marki i modelu pojazdu, jak również koszty wykonywania usługi oraz parkowania uszkodzonego pojazdu w miejscu strzeżonym.

  Składka ryczałtowa, uzupełnienie do OC i AC, brak wymogu posiadania polisy AC lub nie powoduje utraty zniżek bonus malus w AC.

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

  w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci przy wsiadaniu, podczas jazdy lub wysiadania z pojazdu.

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców

  obejmuje tylko wypadki komunikacyjne jako świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub z tytułu śmierci będącej następstwem wypadku komunikacyjnego.

 • Ubezpieczenie ochrona prawna

  ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej, tj. koszty pomocy prawnej, w tym koszty sadowe, wynagrodzenie adwokatów, koszty tłumaczeń, dojazdów, koszty notarialne, które ubezpieczony poniósł w celu obrony lub dochodzenia swoich praw przed sądem w sprawach karnych i cywilnych, w których występuje jako powód lub pozwany.