ubezpieczenie szkolne nnw uniqaubezpieczenie szkolne nnw generali

Ubezpieczenia NNW

W różnych sytuacjach życiowych, będąc w drodze, pracy, szkole, na wakacjach czy też w swoim domu, gdy jesteśmy świadkami lub słyszymy o jakimś wypadku, powtarzamy sobie w myślach, iż to wielkie szczęście, że nas to ominęło, że nie spotkało to nikogo z bliskich nam osób. Jednocześnie zaczynamy sobie zadawać pytanie: „A co by było gdyby…?”. Powinniśmy się jednak zastanowić, czy zawsze będzie nam dopisywało takie szczęście? Czy nie lepiej byłoby choć w części być przygotowanym na taką sytuacje?


Ubezpieczenia  Następstw  Nieszczęśliwych  wypadków  należą  do  ubezpieczeń osobowych i z reguły są to ubezpieczenia dobrowolne. Przeznaczone są dla osób które ponad wszystko cenią sobie swoje zdrowie oraz dbają o swoją przyszłość, a także o przyszłość najbliższych osób.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane przez Ubezpieczonego polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, które były wywołane przyczyną zewnętrzną i były niezależne od woli Ubezpieczonego.  Dzięki danej grupie ubezpieczeń możemy zabezpieczyć siebie lub bliskie nam osoby m. in. na wypadek:

  • śmierci,
  • doznania trwałego  lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,
  • pobytu w szpitalu,

ponadto, zapewniają one zwrot kosztów m. in za:

  • leczenie,
  • operacje plastyczne,
  • rehabilitacje,
  • naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych,
  • przeszkolenie zawodowe inwalidów,
  • itp.