ubezpieczenie szkolne nnw

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze obecną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników – nas wszystkich – zapraszamy do korzystania ze zdalnej formy kontaktu z nami, telefonicznych lub mailowo.

Jesteśmy przygotowani do przekazania oferty drogą mailową, którą po zaakceptowaniu można wydrukować jako polisę. Polisę tę trzeba opłacić. Możemy także, po uzgodnieniu telefonicznym i opłaceniu składki, wydrukować polisę i przesłać pocztą na wskazany adres.

rodo

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) / zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biuro Ubezpieczeń PROGRES przypomina, że wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Państwo dobrowolnie. Można je wyrazić i wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Firmy Ubezpieczeniowej do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej wycofania.

Z aktualnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym przysługującymi Państwu prawami, mogą się Państwo zapoznać w każdej chwili na stronie internetowej Firmy Ubezpieczeniowej, z której Państwo korzystają.