ubezpieczenie szkolne nnw

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze obecną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników – nas wszystkich – zapraszamy do korzystania ze zdalnej formy kontaktu z nami, telefonicznych lub mailowo.

Jesteśmy przygotowani do przekazania oferty drogą mailową, którą po zaakceptowaniu można wydrukować jako polisę. Polisę tę trzeba opłacić. Możemy także, po uzgodnieniu telefonicznym i opłaceniu składki, wydrukować polisę i przesłać pocztą na wskazany adres.

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA?

Informacje dotyczące sposobu zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia oraz listy wymaganych dokumentów do zgłoszenia roszczenia można uzyskać:

  • od osoby obsługującej ubezpieczenie u ubezpieczającego
  • pod numerem infolinii 801 308 308, 502 308 308 (z zagranicy)
  • na stronie internetowej www.warta.pl

 Pobierz informacje o dokumentach potrzebnych do wypłaty świadczenia

 

Zapoznaj się z wariantami odpowiednimi dla Ciebie

DEDYKOWANA GRUPA rodzinaRODZINA singielSINGIEL rodzic z dzieckiemRODZIC DZIECKIEM we dwojeWE DWOJE VIP 55 PLUS
PAKIET Pakiet podstawowy
Pakiet S
Pakiet M
Pakiet L
Pakiet podstawowy
Pakiet S
Pakiet M
Pakiet L
Wszystkie pakiety Wszystkie pakiety Wszystkie pakiety Wszystkie pakiety

Pobierz wszystkie warianty w pliku PDF

Pobierz wyciąg najważniejszych informacji z Warunków Ubezpieczenia  |  Pobierz Warunki Ubezpieczenia

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY – RODZINA, SINGIEL

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ – PAKIET PODSTAWOWY

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel).Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkachTUnŻ „WARTA” S.A.WDCiR /VII.2017

DEDYKOWANA GRUPA rodzinaRODZINA singielSINGIEL
SKŁADKA MIESIĘCZNA 64 zł 90 zł 119 zł 54 zł 83 zł 115 zł 46 zł 63 zł 33 zł 49 zł
WARIANT Życie i Zdrowie Rodziny Życie Rodziny Twoje Życie i Zdrowie Twoje Życie
    Plus Premium   Plus Premium   Plus   Plus
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)
UBEZPIECZONY
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 40 000 80 000 120 000 40 000 80 000 120 000 40 000 80 000 40 000 80 000
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 60 000 90 000 30 000 60 000 90 000 30 000 60 000 30 000 60 000
śmierć w wyniku wypadku przy pracy 30 000 60 000 90 000 30 000 60 000 90 000 30 000 60 000 30 000 60 000
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 20 000 40 000
śmierć w wyniku wypadku 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 20 000 40 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 60 000 20 000 40 000 20 000 40 000
śmierć 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 10 000 20 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 400 600 200 400 600 200 400 200 400
wystąpienie poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 60 80 100 60 80 100 60 80    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku 80 100 120 80 100 120 80 100    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu 100 140 180 100 140 180 100 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220 140 180 220 140 180    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50 30 40 50 30 40    
operacje 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
leczenie specjalistyczne 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000    
RODZIC UBEZPIECZONEGO
śmierć rodzica 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO
śmierć małżonka/partnera 6 000 10 000 15 000 6 000 10 000 15 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 30 000 45 000 18 000 30 000 45 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000 20 000 30 000              
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku 80 100 120              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500              
dzienn świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu 70 100 130              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50              
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
śmierć dziecka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć dziecka w wyniku wypadku 4 000 6 000 8 000 4 000 6 000 8 000        
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
urodzenie się dziecka 800 1 000 1 200 800 1 000 1 200        
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 1 200 1 700 2 200 1 200 1 700 2 200        
śmierć noworodka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku 80 100 120              
rekonwalescencja dziecka 1 000 1 000 1 000              
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „TWOJE ŻYCIE” tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY – RODZINA, SINGIEL

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ – PAKIET S

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel).Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkachTUnŻ „WARTA” S.A.WDCiR /VII.2017

DEDYKOWANA GRUPA rodzinaRODZINA singielSINGIEL
SKŁADKA MIESIĘCZNA 70 zł 96 zł 125 zł 60 zł 89 zł 121 zł 52 zł 69 zł 39 zł 55 zł
WARIANT Życie i Zdrowie Rodziny Życie Rodziny Twoje Życie i Zdrowie Twoje Życie
    Plus Premium   Plus Premium   Plus   Plus
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)
UBEZPIECZONY
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 70 000 110 000 150 000 70 000 110 000 150 000 70 000 110 000 70 000 110 000
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 60 000 90 000 120 000 60 000 90 000 120 000 60 000 90 000 60 000 90 000
śmierć w wyniku wypadku przy pracy 50 000 80 000 110 000 50 000 80 000 110 000 50 000 80 000 50 000 80 000
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30 000 50 000 70 000 30 000 50 000 70 000 30 000 50 000 30 000 50 000
śmierć w wyniku wypadku 40 000 60 000 80 000 40 000 60 000 80 000 40 000 60 000 40 000 60 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 30 000 50 000 70 000 30 000 50 000 70 000 30 000 50 000 30 000 50 000
śmierć 20 000 30 000 40 000 20 000 30 000 40 000 20 000 30 000 20 000 30 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 400 600 200 400 600 200 400 200 400
wystąpienie poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 60 80 100 60 80 100 60 80    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku 80 100 120 80 100 120 80 100    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu 100 140 180 100 140 180 100 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220 140 180 220 140 180    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50 30 40 50 30 40    
operacje 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
leczenie specjalistyczne 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000    
RODZIC UBEZPIECZONEGO
śmierć rodzica 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO
śmierć małżonka/partnera 6 000 10 000 15 000 6 000 10 000 15 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 30 000 45 000 18 000 30 000 45 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000 20 000 30 000              
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku 80 100 120              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500              
dzienn świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu 70 100 130              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50              
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
śmierć dziecka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć dziecka w wyniku wypadku 4 000 6 000 8 000 4 000 6 000 8 000        
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
urodzenie się dziecka 800 1 000 1 200 800 1 000 1 200        
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 1 200 1 700 2 200 1 200 1 700 2 200        
śmierć noworodka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku 80 100 120              
rekonwalescencja dziecka 1 000 1 000 1 000              
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „TWOJE ŻYCIE” tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY – RODZINA, SINGIEL

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ – PAKIET M

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel).Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkachTUnŻ „WARTA” S.A.WDCiR /VII.2017

DEDYKOWANA GRUPA rodzinaRODZINA singielSINGIEL
SKŁADKA MIESIĘCZNA 74 zł 100 zł 129 zł 64 zł 93 zł 125 zł 56 zł 73 zł 43 zł 59 zł
WARIANT Życie i Zdrowie Rodziny Życie Rodziny Twoje Życie i Zdrowie Twoje Życie
    Plus Premium   Plus Premium   Plus   Plus
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)
UBEZPIECZONY
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 100 000 140 000 180 000 100 000 140 000 180 000 100 000 140 000 100 000 140 000
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 90 000 120 000 150 000 90 000 120 000 150 000 90 000 120 000 90 000 120 000
śmierć w wyniku wypadku przy pracy 70 000 100 000 130 000 70 000 100 000 130 000 70 000 100 000 70 000 100 000
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 40 000 60 000 80 000 40 000 60 000 80 000 40 000 60 000 40 000 60 000
śmierć w wyniku wypadku 60 000 80 000 100 000 60 000 80 000 100 000 60 000 80 000 60 000 80 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 40 000 60 000 80 000 40 000 60 000 80 000 40 000 60 000 40 000 60 000
śmierć 30 000 40 000 50 000 30 000 40 000 50 000 30 000 40 000 30 000 40 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 400 600 200 400 600 200 400 200 400
wystąpienie poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 60 80 100 60 80 100 60 80    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku 80 100 120 80 100 120 80 100    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu 100 140 180 100 140 180 100 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220 140 180 220 140 180    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50 30 40 50 30 40    
operacje 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
leczenie specjalistyczne 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000    
RODZIC UBEZPIECZONEGO
śmierć rodzica 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO
śmierć małżonka/partnera 6 000 10 000 15 000 6 000 10 000 15 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 30 000 45 000 18 000 30 000 45 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000 20 000 30 000              
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku 80 100 120              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500              
dzienn świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu 70 100 130              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50              
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
śmierć dziecka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć dziecka w wyniku wypadku 4 000 6 000 8 000 4 000 6 000 8 000        
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
urodzenie się dziecka 800 1 000 1 200 800 1 000 1 200        
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 1 200 1 700 2 200 1 200 1 700 2 200        
śmierć noworodka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku 80 100 120              
rekonwalescencja dziecka 1 000 1 000 1 000              
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „TWOJE ŻYCIE” tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY – RODZINA, SINGIEL

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ – PAKIET L

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel).Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkachTUnŻ „WARTA” S.A.WDCiR /VII.2017

DEDYKOWANA GRUPA rodzinaRODZINA singielSINGIEL
SKŁADKA MIESIĘCZNA 77 zł 103 zł 132 zł 67 zł 96 zł 128 zł 59 zł 76 zł 46 zł 62 zł
WARIANT Życie i Zdrowie Rodziny Życie Rodziny Twoje Życie i Zdrowie Twoje Życie
    Plus Premium   Plus Premium   Plus   Plus
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)
UBEZPIECZONY
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 130 000 170 000 210 000 130 000 170 000 210 000 130 000 170 000 130 000 170 000
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 120 000 150 000 180 000 120 000 150 000 180 000 120 000 150 000 120 000 150 000
śmierć w wyniku wypadku przy pracy 90 000 120 000 150 000 90 000 120 000 150 000 90 000 120 000 90 000 120 000
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50 000 70 000 90 000 50 000 70 000 90 000 50 000 70 000 50 000 70 000
śmierć w wyniku wypadku 80 000 100 000 120 000 80 000 100 000 120 000 80 000 100 000 80 000 100 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 50 000 70 000 90 000 50 000 70 000 90 000 50 000 70 000 50 000 70 000
śmierć 40 000 50 000 60 000 40 000 50 000 60 000 40 000 50 000 40 000 50 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 400 600 200 400 600 200 400 200 400
wystąpienie poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 60 80 100 60 80 100 60 80    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku 80 100 120 80 100 120 80 100    
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500 300 400 500 300 400    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu 100 140 180 100 140 180 100 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170 110 140 170 110 140    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220 140 180 220 140 180    
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50 30 40 50 30 40    
operacje 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
leczenie specjalistyczne 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000    
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000    
RODZIC UBEZPIECZONEGO
śmierć rodzica 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera 1 000 1 500 2 000 1 000 1 500 2 000        
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO
śmierć małżonka/partnera 6 000 10 000 15 000 6 000 10 000 15 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 30 000 45 000 18 000 30 000 45 000        
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 20 000 30 000 12 000 20 000 30 000        
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku 10 000 20 000 30 000              
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 400 500              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku 80 100 120              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 400 500              
dzienn świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu 70 100 130              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy 110 140 170              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 180 220              
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 40 50              
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
śmierć dziecka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
śmierć dziecka w wyniku wypadku 4 000 6 000 8 000 4 000 6 000 8 000        
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
urodzenie się dziecka 800 1 000 1 200 800 1 000 1 200        
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 1 200 1 700 2 200 1 200 1 700 2 200        
śmierć noworodka 2 000 3 000 4 000 2 000 3 000 4 000        
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 2 000 3 000 4 000              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby 30 40 50              
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku 80 100 120              
rekonwalescencja dziecka 1 000 1 000 1 000              
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „TWOJE ŻYCIE” tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY – RODZIC Z DZIECKIEM, WE DWOJE

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel).Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkachTUnŻ „WARTA” S.A.WDCiR /VII.2017

DEDYKOWANA GRUPA rodzic z dzieckiemRODZIC DZIECKIEM we dwojeWE DWOJE
SKŁADKA MIESIĘCZNA 59 zł 65 zł 69 zł 72 zł 75 zł 81 zł 85 zł 88 zł
WARIANT Życie i Zdrowie Rodzic z dzickiem Życie i Zdrowie We dwoje
    S M L   S M L
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)
UBEZPIECZONY
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 60 000 90 000 120 000 150 000 60 000 90 000 120 000 150 000
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 45 000 75 000 105 000 135 000 45 000 75 000 105 000 135 000
śmierć w wyniku wypadku przy pracy 45 000 65 000 85 000 105 000 45 000 65 000 85 000 105 000
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30 000 40 000 50 000 60 000 30 000 40 000 50 000 60 000
śmierć w wyniku wypadku 30 000 50 000 70 000 90 000 30 000 50 000 70 000 90 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 30 000 40 000 50 000 60 000 30 000 40 000 50 000 60 000
śmierć 15 000 25 000 35 000 45 000 15 000 25 000 35 000 45 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 200 200 200 200 200 200 200
wystąpienie poważnego zachorowania 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 50 50 50 50 60 60 60 60
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 300 300 300 300 300 300 300
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku 70 70 70 70 80 80 80 80
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 300 300 300 300 300 300 300
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu 100 100 100 100 100 100 100 100
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 100 100 100 100 110 110 110 110
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 100 100 100 100 110 110 110 110
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 130 130 130 130 140 140 140 140
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 30 30 30 30 30 30 30
operacje 1 500 1 500 1 500 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500
leczenie specjalistyczne 1 500 1 500 1 500 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000
RODZIC UBEZPIECZONEGO
śmierć rodzica 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
śmierć rodzica w wyniku wypadku 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
śmierć rodzica małżonka/partnera         1 000 1 000 1 000 1 000
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku         2 000 2 000 2 000 2 000
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO
śmierć małżonka/partnera         9 000 9 000 9 000 9 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku         18 000 18 000 18 000 18 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego         27 000 27 000 27 000 27 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu         18 000 18 000 18 000 18 000
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku         18 000 18 000 18 000 18 000
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania         2 000 2 000 2 000 2 000
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby         30 30 30 30
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby         300 300 300 300
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku         80 80 80 80
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku         300 300 300 300
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu         70 70 70 70
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny         110 110 110 110
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy         110 110 110 110
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy         140 140 140 140
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku         30 30 30 30
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
śmierć dziecka 2 000 2 000 2 000 2 000        
śmierć dziecka w wyniku wypadku 4 000 4 000 4 000 4 000        
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 3 000 3 000 3 000 3 000        
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 3 000 3 000 3 000 3 000        
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby 40 40 40 40        
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku 100 100 100 100        
rekonwalescencja dziecka 1 000 1 000 1 000 1 000        
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „TWOJE ŻYCIE” tak tak tak tak tak tak tak tak

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - VIP

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel).Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkachTUnŻ „WARTA” S.A.WDCiR /VII.2017

DEDYKOWANA GRUPA VIP
SKŁADKA MIESIĘCZNA 190 zł 230 zł 350 zł
WARIANT Twoje Życie
VIP
Życie Rodziny
VIP
Życie i Zdrowie Rodziny
VIP
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)
UBEZPIECZONY
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 300 000 320 000 480 000
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 240 000 260 000 390 000
śmierć w wyniku wypadku przy pracy 240 000 260 000 390 000
śmierć w wyniku wypadku 180 000 200 000 300 000
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 160 000 180 000 270 000
śmierć 80 000 100 000 150 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 80 000 80 000 120 000
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 80 000 80 000 120 000
wystąpienie poważnego zachorowania 20 000 25 000 30 000
operacje 4 000 5 000 8 000
leczenie specjalistyczne 4 000 5 000 8 000
powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 800 800 1 200
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 125 125 175
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku 200 200 300
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 800 800 1 000
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 800 800 1 000
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu 225 225 325
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 275 275 425
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 275 275 425
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 350 350 550
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 60 60 100
RODZIC UBEZPIECZONEGO
śmierć rodzica   3 000 4 000
śmierć rodzica w wyniku wypadku     8 000
śmierć rodzica małżonka/partnera   3 000 4 000
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku     8 000
MAŁŻONEK LUB PARTNER UBEZPIECZONEGO
śmierć małżonka/partnera   10 000 20 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku     40 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego     60 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu     40 000
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku     40 000
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania     15 000
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby     75
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby     1 000
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku     150
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku     1 000
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu     175
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny     250
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy     250
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy     350
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku     75
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
śmierć dziecka   6 000 9 000
śmierć dziecka w wyniku wypadku     18 000
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego   8 000 12 000
urodzenie się dziecka   1 500 2 000
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną   3 000 4 000
śmierć noworodka   5 000 7 500
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania     15 000
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby     75
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku     150
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „TWOJE ŻYCIE” tak tak tak

 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - 55 PLUS

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel).Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkachTUnŻ „WARTA” S.A.WDCiR /VII.2017

DEDYKOWANA GRUPA 55 PLUS
SKŁADKA MIESIĘCZNA 69 zł 84 zł 98 zł
WARIANT Twoje Życie 55 Plus
VIP
Twoje Życie 55 Plus
(S)
Twoje Życie 55 Plus
(M)
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)
UBEZPIECZONY
śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 55 000 70 000
śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 30 000 40 000
inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 35 000 40 000
śmierć ubezpieczonego 10 000 15 000 20 000
powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 200 200
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego „Twoje Życie 55 Plus” z tytułu wypadku 50 50 50
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego „Twoje Życie 55 Plus” OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 300 300
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego „Twoje Życie 55 Plus” z tytułu wypadku komunikacyjnego 100 100 100
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego „Twoje Życie 55 Plus” rehabilitacja poszpitalna z tytułu wypadku 30 30 30
urodzenie się wnuka 500 za pierwszego i drugiego wnuka;
250 za trzeciego i czwartego wnuka;
50 za każdego kolejnego wnuka
500 za pierwszego i drugiego wnuka;
250 za trzeciego i czwartego wnuka;
50 za każdego kolejnego wnuka
500 za pierwszego i drugiego wnuka;
250 za trzeciego i czwartego wnuka;
50 za każdego kolejnego wnuka
operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 000 1 000 1 000
ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku 300 300 300
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 5 000 5 000 5 000
Pakiet Medyczny w wariancie „Twoje Życie 55 Plus” tak tak tak
Pakiet Medyczny Teleopieka kardiologiczna tak tak tak

 

PAKIET MEDYCZNY - „TWOJE ŻYCIE 55 PLUS”

USŁUGA LIMIT W CIĄGU ROKU POLISOWEGO
Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania łazienki/toalety/korytarza do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej (wymagany stopień niepełnosprawności) 2 000 zł/maks. jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji laryngologa 150 zł/maks. jedno zdarzenie
Organizacja i zwrot kosztów zakupu aparatu słuchowego 1 500 zł/maks. jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty 150 zł/na jedno zdarzenie/maks. 2 razy
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 3 dni) maks. 3 dni/150 zł/dzień/na jedno zdarzenie
+ koszt biletów autobusowych/kolejowych tam i z powrotem
Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów osób bliskich (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 3 dni) 200 zł/maks. jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji 700 zł/na jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej 1 000 zł/na jedno zdarzenie/maks. 5 razy
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej do innej placówki medycznej
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej do miejsca zamieszkania (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 5 dni)
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków 250 zł/na jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł/na jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego 700 zł/na jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 7 dni) 500 zł/na jedno zdarzenie/maks. przez 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 5 dni) 1 500 zł/na jedno zdarzenie/maks. przez 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej 500 zł/na jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej 500 zł/na jedno zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 3 dni) 500 zł/na jedno zdarzenie (przewóz do osoby wyznaczonej – tam i z powrotem) lub 150 zł/dzień/na jedno zdarzenie/maks. 5 dni opieki
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 3 dni) 500 zł/na jedno zdarzenie/maks. 5 dni
Zdrowotne usługi informacyjne bez ograniczeń