ubezpieczenie turystyczne online

Opłaty karne za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom, które powstały w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Chroni ono właściciela pojazdu oraz sprawcę wypadku przed finansowymi konsekwencjami spowodowanej kolizji.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (podlegającego rejestracji), bez względu na jego stan techniczny, czy też częstotliwość użytkowania, ma obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, iż dany pojazd porusza się po drogach nielegalnie, zaś jego właścicielowi grozi kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Kary za brak ubezpieczenia OC ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Podstawowa kara dla samochodu osobowego to dwukrotność, zaś pojazdu ciężarowego - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli przerwa w okresie ubezpieczenia nie przekracza 14 dni, właściciel pojazdu zapłaci tylko część wskazanej kwoty.

Poszczególne opłaty karne za brak ubezpieczenia komunikacyjnego przedstawiają się następująco:

GRADACJA

OPŁATY

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe
i autobusy

Pozostałe pojazdy

2013

2014

2013

2014

2013

2014

100 %

powyżej 14 dni

3 200 zł

3 360 zł

4 800 zł

5 040 zł

530 zł

560 zł

50 %

od 4 do 14 dni

1 600,zł

1 680 zł

2 400 zł

2 520 zł

270 zł

280 zł

20 %

do 3 dni

   640 zł

670 zł

960 zł

1 010 zł

110 zł

110 zł

Średni okres windykacji kary sięga trzech lat. Przy braku dobrowolnej zapłaty, jest ona ściągana przez urząd skarbowy, w trybie egzekucji administracyjnej.

Należy również pamiętać, iż kara z UFG nie jest jedyną konsekwencją braku ubezpieczenia. Spowodowanie wypadku w takiej sytuacji, powoduje dalsze konsekwencje dla właściciela pojazdu. Zarówno on jak i sprawca zdarzenia muszą zwrócić UFG odszkodowanie, które zostało wypłacone poszkodowanemu.

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych Biura Ubezpieczeń Progres.