Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu – Grupa Otwarta
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Łączna wysokość świadczeń (zł)
W1
Z myślą o Tobie
W2
Z myślą o Twoim
zdrowiu
W3
Z myślą o Twoim
zdrowiu VIP
W4
Z myślą o Tobie
i Bliskich
W5
Z myślą o Waszym
zdrowiu
W6
Z myślą o Waszym
zdrowiu VIP
W7
Z myślą
o Seniorach
Karencje
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
1)
70 000 zł 130 000 zł 210 000 zł 80 000 zł 130 000 zł 220 000 zł brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
1)
50 000 zł 100 000 zł 160 000 zł 60 000 zł 100 000 zł 170 000 zł 30 000 zł brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW* przy pracy
1)
50 000 zł 100 000 zł 160 000 zł 60 000 zł 100 000 zł 170 000 zł brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW*
1)
30 000 zł 70 000 zł 110 000 zł 40 000 zł 70 000 zł 120 000 zł 20 000 zł brak
Śmierć Ubezpieczonego
1)
10 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 70 000 zł 10 000 zł 6 m-cy
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
1)
20 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 6 m-cy
Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW* 10 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 25 000 zł brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*
5)
30 000 zł
300 zł za 1% uszczerbku
40 000 zł
400 zł za 1% uszczerbku
55 000 zł
550 zł za 1% uszczerbku
30 000 zł
300 zł za 1% uszczerbku
40 000 zł
400 zł za 1% uszczerbku
55 000 zł
550 zł za 1% uszczerbku
10 000 zł
100 zł za 1% uszczerbku
brak
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
30 000 zł
300 zł za uraz (złamanie,
zwichnięcie, skręcenie, które nie
spowodowały uszczerbku)
30 000 zł
300 zł za uraz (złamanie,
zwichnięcie, skręcenie, które nie
spowodowały uszczerbku)
40 000 zł
400 zł za uraz (złamanie,
zwichnięcie, skręcenie, które nie
spowodowały uszczerbku)
30 000 zł
300 zł za uraz (złamanie,
zwichnięcie, skręcenie, które nie
spowodowały uszczerbku)
30 000 zł
300 zł za uraz (złamanie,
zwichnięcie, skręcenie, które nie
spowodowały uszczerbku)
40 000 zł
400 zł za uraz (złamanie,
zwichnięcie, skręcenie, które nie
spowodowały uszczerbku)
brak
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu spowodowany NW* przy pracy
2)
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
14 000 zł
140 zł / 58 zł
19 000 zł
190 zł / 81 zł
15 000 zł
150 zł / 63 zł
19 000 zł
190 zł / 81 zł
brak
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
2)
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
20 000 zł
200 zł / 80 zł
17 000 zł
170 zł / 67 zł
22 000 zł
220 zł / 90 zł
14 000 zł
140 zł / 60 zł
18 000 zł
180 zł / 72 zł
22 000 zł
220 zł / 90 zł
brak
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
2)
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
23 000 zł
230 zł / 85 zł
29 000 zł
290 zł / 110 zł
24 000 zł
240 zł / 90 zł
29 000 zł
290 zł / 111 zł
brak
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW*
2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 400 zł brak
Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW* 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 400 zł brak
Pomoc medyczna TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK brak
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW*
2)
wskutek NW do 14 dni/od 15 do 180 dnia
dodatkowo OIOM do 5 dni
2 000 zł
20 zł / 10 zł
20 zł
brak
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - wariant 1 (13 jednostek chorobowych) 2 000 zł 2 000 zł 3 m-ce
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - wariant 2 (22 jednostki chorobowe) 3 000 zł 5 000 zł 3 000 zł 6 000 zł 3 m-ce
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego
5)
1 500 zł 2 500 zł 1 200 zł 1 500 zł 3 000 zł 3 m-ce
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
2)
wskutek NW do 14 dni/od 15 do 180 dnia
wskutek choroby do 14 dni/od 15 do 180 dnia
dodatkowo OIOM do 5 dni
10 000 zł
100 zł / 50 zł
50 zł / 50 zł
100 zł
8 000 zł
80 zł / 40 zł
40 zł / 40 zł
80 zł
12 000 zł
120 zł / 60 zł
60 zł / 60 zł
120 zł
9 000 zł
90 zł / 45 zł
45 zł / 45 zł
90 zł
9 000 zł
90 zł / 45 zł
45 zł / 45 zł
90 zł
12 000 zł
120 zł / 60 zł
60 zł / 60 zł
120 zł
3 m-ce
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
2)
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
15 000 zł
110 zł / 61 zł
26 000 zł
200 zł / 102 zł
16 000 zł
115 zł / 66 zł
26 000 zł
200 zł / 102 zł
3 m-ce
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
5)
20 000 zł
200 zł za 1% uszczerbku
30 000 zł
300 zł za 1% uszczerbku
20 000 zł
200 zł za 1% uszczerbku
30 000 zł
300 zł za 1% uszczerbku
6 m-cy
Śmierć Współmałżonka (Partnera)
3)
6 000 zł 8 000 zł 16 000 zł 8 000 zł 6 m-cy
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek NW*
3)
12 000 zł 16 000 zł 32 000 zł 16 000 zł brak
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek wypadku komunikacyjnego 48 000 zł brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka (Partnera) wskutek NW*
5)
8 000 zł
80 zł za 1% uszczerbku
12 000 zł
120 zł za 1% uszczerbku
brak
Pobyt Współmałżonka (Partnera) w Szpitalu spowodowany NW*
wskutek NW do 14 dni/od 15 do 180 dnia
dodatkowo OIOM do 5 dni
4 000 zł
40 zł / 20 zł
40 zł
10 000 zł
100 zł / 50 zł
50 zł
brak
Śmierć Dziecka
4)
1 500 zł 2 000 zł 3 500 zł 6 m-cy
Śmierć Dziecka wskutek NW*
4)
3 000 zł 4 000 zł 7 000 zł brak
Osierocenie Dziecka 1 500 zł 2 500 zł 3 500 zł 6 m-cy
Poważne zachorowanie Dziecka 2 000 zł 2 000 zł 3 500 zł 3 m-ce
Urodzenie Dziecka 800 zł 1 100 zł 1 250 zł 9 m-cy
Urodzenie Dziecka Martwego 1 600 zł 2 200 zł 2 500 zł 9 m-cy
Śmierć Rodziców
6)
2 000 zł 1 200 zł 1 400 zł 2 100 zł 6 m-cy
Śmierć Teściów (Rodziców Partnera)
7)
1 200 zł 1 400 zł 2 100 zł 6 m-cy
Śmierć Rodziców wskutek NW*
6)
4 000 zł 2 400 zł 2 800 zł 4 000 zł brak
Śmierć Teściów (Rodziców Partnera) wskutek NW*
7)
2 400 zł 2 800 zł 4 000 zł brak
Miesięczna składka: 29,00 zł 58,00 zł 99,00 zł 53,00 zł 77,00 zł 120,00 zł 56,00 zł
1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) - wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych tymi przypisami nie sumują się, 5) - wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych tymi przypisami stanowią górną odpowiedzialność Towarzystwa * NW - nieszczęśliwy wypadek